Ako prebieha sedenie

1. Vstupný rozhovor

Dĺžka rozhovoru pred a po sedení nie je časovo obmedzená a určuje celkovú dĺžku sedenia.

2. Regresia - nepresiahne 2 hodiny

Ľahnete si na chrbát a ja Vás verbálne, pomocou vizualizácie privediem do veľmi uvoľneného, odpočinkového stavu, v ktorom sa opäť budeme rozprávať :)
V prvej hodine Vám Vaše Vyššie Ja vyberie a ukáže minulý život, ktorý má nejakým spôsobom dopad na Váš súčasný a ktorým Vás pomocou otázok budem sprevádzať. V druhej hodine budem s Vaším súhlasom kontaktovať Vaše Vyššie Ja a opäť pomocou otázok, ktoré budem klásť, získame dôležité informácie, ktoré Vy potrebujete vedieť pre zlepšenie a pochopenie Vašej súčasnej situácie. Väčšina klientov zostáva počas regresie pri vedomí a všetko si pamätá.  

Túto časť rozhovoru pre Vás nahrávam.

3. Zhrnutie po sedení.


Celková dĺžka sedenia sa pohybuje v rozmedzí 4-6 hodín.