QHHT ®

Quantum Healing Hypnosis Technique vytvorila a vyše 40 rokov zdokonaľovala Dolores Cannon. Ide o techniku umožňujúcu nazrieť do minulého života, po ktorom sa človek ocitne vo vyššej úrovni vedomia. Dochádza k cítiteľnému prepojeniu s časťou seba samého - Vyšším Ja - majúcou prístup k hlbokému poznaniu, ukrytému v každom z nás. V QHHT ® teda získavame odpovede a informácie od  Vášho Vyššieho Ja na Vaše otázky.

QHHT® je proces, ktorý nám pomáha získať vhľad do jadra problému, možnosť porozumieť mu a nájsť riešenie, nech sa týka čohokoľvek. Môže ísť o stres, diskomfort, žiaľ, úzkosť, hnev, strach, depresiu, fyzickú, alebo emocionálnu bolesť, závislosť, nízku sebahodnotu, vzťahy, zdravotné problémy a mnoho ďalších. Odhaľuje rôzne presvedčenia, myšlienky, prístupy, či postoje o ktorých na vedomej úrovni nevieme a ktorými si bránime sa „pohnúť z miesta“, či vystúpiť z „bludného kruhu“, čím nám pomáha vziať si svoju silu späť a tvoriť život, aký chceme žiť.